Ανθρωποκεντρικό Anthropocentric. Εισαγωγικό σημείωμα της έκδοσης με "γραφή στο λευκό"

Authors

  • Anastasia E. Makratzi

Abstract

Το άρθρο αυτό συνιστά το εισαγωγικός σημείωμα για την έκδοση του περιοδικού Ανθρωποκεντρικό Anthropocentric    

References

Μακράτζη, Α. (2011). Η Λευκή Βίβλος του Παραδείσου. Χανιά: της ιδίας. (Σειρά Εν Λευκώ 1)

Μακράτζη, Α. (2012). Δάσκαλος του ανθρώπου της λευκής βίβλου του παραδείσου. Ανθρωποκεντρική παιδαγωγική και ψυχοπαιδαγωγική. Χανιά: της ιδίας. (Σειρά Εν Λευκώ 2)

Μακράτζη, Α. (2013). Ο Έρωτας της λευκής βίβλου του παραδείσου. Ανθρωποκεντρική ψυχοπαιδαγωγική προσέγγιση του έρωτα. Χανιά: της ιδίας. (Σειρά Εν Λευκώ 3)

Μακράτζη, Α (2013α). Ο Πλούτος της Λευκής Βίβλου του Παραδείσου. Ανθρωποκεντρική ψυχοπαιδαγωγική προσέγγιση του πλούτου. Χανιά: της ιδίας. (Σειρά Εν Λευκώ En Lefko 4).

Makratzi, A. (2014). The Bet. Human-centered approach. Chania: Author. Εν Λευκώ – En Lefko 5 (e-book).

Μακράτζη, Α. (2014). Μαγδαληνή ο Άνθρωπος. Ανθρωποκεντρική ψυχοπαιδαγωγική προσέγγιση. Χανιά: της ιδίας. Εν Λευκώ – En Lefko 6 (e-book)

Μακράτζη, Α. (2016) Αγάπη. Ανθρωποκεντρική προσέγγιση της διαταραχής του χωρόχρονου. Χανιά: της ιδίας Εν Λευκώ – En Lefko 7 (e-book )

Downloads

Published

2016-05-21