Εργαστήριο : ” Πώς θα βάλω όρια;”Νο 2

Εργαστήριο : ” Πώς θα βάλω όρια;”Νο 2

Βιωματικό Εργαστήριο: "Πώς θα βάλω όρια;" “Τρέχω πάντα για όλους”, “Είμαι το καλό παιδί”, “Του/της έδωσα τα πάντα κι εκείνος/νη με πρόδωσε”, “Τα παιδιά μου με κάνουν ότι θέλουν, δεν με ακούνε πια”, “δεν μπορώ να σταματήσω να τρώω όταν είμαι στενοχωρημένη/νος είναι η μόνη μου παρηγοριά” Όρια. Αν ΄χεις…

Read More

The need for male counselling

  The need for male counselling Children in the early years of their development are incorporating the features of the role associated with their gender. According to research, men have embodied through socialization a male role model that does not ask for help, does not express his feelings, does not…

Read More

My child, my mirror

My child, my mirror The importance of mother-child and child father communication and relation is well documented and creator of the child's emotional quality, love, self-esteem, gender identity, and perturbations such as perceptual discrepancy of space-time. (Makratzi, 2011, Makratzi, 2016) The child, who has not yet created his own psychosomatic…

Read More

Το παιδί μου, ο καθρέφτης μου

Το παιδί μου, ο καθρέφτης μου Η σημασία της επικοινωνίας μητέρας παιδιού και πατέρα παιδιού είναι πολύ καλά επιστημονικά τεκμηριωμένη και δημιουργός της συναισθηματικής ποιότητας του παιδιού, της αγάπης , της αυτοεκτίμησης, της ταυτότητας ακόμη και της αποδοχής του  ίδιου του φύλου και διαταραχών όπως της διαταραχής της αντιληπτικής διακριτικότητας…

Read More

Cooking for development and therapy

      We understand the environment through our senses we touch, we hear, we smell, we see and this is the only way through which we can develop the perception about the external environment. Online best father course Cooking with a child   In today's times, most of these sensations…

Read More

Practical guide: expression play with a child

    [caption id="attachment_8019" align="aligncenter" width="550"] Anthropocentric e-score sand tray play therapy© Anastasia Makratzi[/caption] Practical guide: expression play with a child     [caption id="attachment_8025" align="aligncenter" width="300"] Anthropocentric e-score sand tray play therapy© Anastasia Makratzi[/caption]     As a parent, I have to give my child the opportunity to play…

Read More

How to use play as a therapy tool

  The game as a therapeutic method. Basically we will deal with the game as a method that can reduce stress levels in the case of children who for various reasons can not relieve their emotions. Emotion is too difficult for a child: that is to understand his feelings and…

Read More

8 reasons to play with your child

  8 values of play that make it a superfood for your child development Play has got emotions Play has got all the spectrum of the emotions of the human and relationships. When a child is playing is acting roles and characters that have emotions. This way is experiencing in…

Read More